Afbouwen medicatieverbruik van patiënten

De eerstelijnsfunctie van apothekers wordt wederom uitgebreid, nadat ze reeds de bevoegdheid kregen om patiënten gratis te helpen met het afbouwen van slaapmiddelen. Apothekers kunnen vanaf nu patiënten bijstaan om hun medicatie af te bouwen. Dit specifiek voor mensen die meer dan vijf verschillende soorten medicatie nemen die worden terugbetaald. Dit is een grote stap vooruit: het maakt dergelijke zorg toegankelijker én haalt meteen ook de druk van de schouders van overbezette huisartsen.

Veel medicatie nemen gaat gepaard met meer risico

Heel wat mensen hebben nood aan een amalgaam aan medicatie. Zeker bij chronisch zieken en de oudere bevolking zijn goedgevulde medicijnendoosjes geen vreemde op de keukentafel. Maar het door elkaar nemen van verschillende soorten medicatie brengt weliswaar ook risico’s mee. Zo kunnen bepaalde medicijnen met elkaar interfereren, of daalt de effectiviteit van een bepaald middel met de jaren. Zo kan het zijn dat medicatie die 3 jaar geleden nog werkte, intussen niet langer het gewenste effect heeft voor jou als patiënt. Bovendien kan foutieve medicatie ook schadelijke gevolgen hebben voor jou als patiënt. 42.000 van de opnames in België zijn het gevolg van medicatiegerelateerde problemen. De apothekers willen vanaf nu met dit actieplan hun patiënten bijstaan om dergelijke problemen te vermijden.

Hoe werkt het actieplan?

Als patiënt zal je eerst een gesprek met je apotheker voeren, waarna die ook een analyse van je huidige medicatie uitvoert. Op basis van die twee componenten zal je apotheker een op maat gemaakt actieplan opstellen. Het doel is om medicatie te verminderen en ook optimaal in te zetten. Zo kan het zijn dat de dosering wordt aangepast, of je vervangende middelen krijgt, die bijvoorbeeld ook financieel voordeliger zijn.

Je apotheker staat hier sterk, want deze heeft een heel duidelijk beeld van je medicatie. Voor huisartsen is dat soms minder evident. Als patiënt praat je namelijk met zoveel artsen en specialisten, dat niet alleen jij maar ook je huisarts soms het bos door de bomen niet meer ziet. Apothekers kunnen daarentegen vlot de focus leggen op het medicatieverbruik an sich, waardoor je als patiënt snel en correct wordt geholpen.

Je hoeft als patiënt voor dit actieplan niet te betalen. Alle advies die je apotheker zal geven, is volledig gratis. Uiteraard dien je wel nog de medicatie zelf te betalen.

Verlaagd risico tot opname

Als patiënt moet je er beter uitkomen na de uitvoering van het actieplan. Je apotheker gaat namelijk nauwgezet kijken naar je aandoeningen, algemene gezondheid en je medicatieschema. Door al deze factoren te combineren, komen ze tot een persoonlijk actieplan waarmee je als patiënt beter af bent. Dit met als doel om je beter te laten voelen, maar ook om het risico op een opname te verminderen.

Gebruik je meer dan vijf verschillende soorten medicatie en kan je hulp gebruiken met je medicatieschema? Aarzel niet en neem contact op met je apotheker om je actieplan te laten opstellen.